Детска градина Радост

Детска градина Радост отваря врати през 1986 година с 6 групи. Намира се в ж.к.Младост, град Ловеч.

С Решение№138 от 25 юни 2020 г. на Общински съвет - Ловеч и заповед №З-1502 от 30.09.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е преобразувана чрез вливане на ДГ,,Детелина“ в ДГ,,Радост“ от 01.01.2021 г.

Детската градина разполага с две сгради. ДГ,, Радост“ се намира в ж.к. ,,Младост“ №1. Изнесените групи са позиционирани на адрес ул.,,Съйко Съев“ №60 Днес детската градина функционира с 9 групи, в които са записани 227 деца, разпределени по възраст от 2 до 6 години.

Нашата мисия е да подкрепяме и вярваме в потенциалните възможности на всяко дете, да създаваме благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие. Детската градина е призната в общността и нагласите по отношение на дейностите на институцията се зачитат, уважават и са признати като еталон за високо качество на предлаганата образователна услуга.

През годините Детска градина „Радост“ се превърна в предпочитано и любимо място на децата, където намират много топлина, подкрепа, знания и приятелства.